Molasses – Mật Rỉ Đường

Công ty Đường Cát Trắng cung cấp các loại Mật rỉ đường (Molasses) dùng làm: nguyên liệu sản xuất, xử lý nước thải, làm thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho bò sữa, làm phân bón... Liên hệ 0902471618 để mua mật rỉ đường tại TpHCM.

Tin Tức Molasses