Ứng Dụng Mật Rỉ Đường

Mật rỉ đường có rất nhiều ứng dụng trong sản xuất và đời sống: sản xuất bột ngọt (mì chính), sản xuất cồn, sản xuất phụ gia thức ăn cho gia súc, thức ăn cho bò sữa, xử lý nước thải, xử lý ao tôm, làm phân bón cho cây...